TABEL SHIO TOGEL

⊰ 𝗧𝗔𝗕𝗘𝗟 𝗦𝗛𝗜𝗢 𝗧𝗔𝗛𝗨𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟰 ⊱

tabel shio 2023 new
SHIO 1 : NAGA >    01 13 25 37 49 61 73 85 97
SHIO 2 : KELINCI >    02 14 26 38 50 62 74 86 98
SHIO 3 : HARIMAU >    03 15 27 39 51 63 75 87 99
SHIO 4 : KERBAU >    04 16 28 40 52 64 76 88 00
SHIO 5 : TIKUS >    05 17 29 41 53 65 77 89
SHIO 6 : BABI >    06 18 30 42 54 66 78 90
SHIO 7 : ANJING >   07 19 31 43 55 67 79 91
SHIO 8 : AYAM >  08 20 32 44 56 68 80 92
SHIO 9 : MONYET >    09 21 33 45 57 69 81 93
SHIO 10 : KAMBING >    10 22 34 46 58 70 82 94
SHIO 11 : KUDA >    11 23 35 47 59 71 83 95
SHIO 12 : ULAR >   12 24 36 48 60 72 84 96